Kết quả tìm kiếm cho "ngu lieu de thi"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Áp dụng chương trình mới, thi cử sẽ thế nào?

    Áp dụng chương trình mới, thi cử sẽ thế nào?

    02-12-2019 10:42:00

    Chương trình giáo dục phổ thông mới có sự thay đổi khá toàn diện, từ phương pháp giáo dục đến nội dung chương trình. Như vậy, việc thi cử sẽ thế nào để phù hợp với thay đổi này?