Số lượng Đảng viên mới tại quận Tân Bình đạt 153% so với chỉ tiêu của nhiệm kỳ cũ

13/08/2020 - 19:26

PNO - Ngày 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra phiên chính thức.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế quận Tân Bình tăng trưởng ổn định, mức tăng bình quân 13,53%. Tổng thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ là 24.755 tỷ đồng, bình quân đạt trên 4.000 tỷ đồng/ năm.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê- Trưởng Ban Tuyên giáo Thảnh ủy TPHCM(bên phải) trao hoa chúc mừng đại hội.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (bên phải) trao hoa chúc mừng Đại hội

Nhờ tập trung xây dựng và công khai quy hoạch ngành nghề, thông tin các chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố, Tân Bình tạo được điều kiện thuận lợi, giúp doanh nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, bình quân có trên 4.100 doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện và khoảng 2.000 hộ kinh doanh cá thể đăng ký mới…

Đây là nhiệm kỳ quận Tân Bình tập trung lãnh đạo chăm lo xây dựng phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Năm 2018, quận đã “về đích” sớm các chỉ tiêu về công tác giảm nghèo bền vững,  theo tiêu chí của thành phố.

Biểu quyết về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. biểu quyết về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, đặc biệt là việc phát triển Đảng viên mới. Từ 2015 đến nay, quận Tân Bình đã kết nạp 1.231 Đảng viên, đạt 153,8% so cùng chỉ tiêu Đại hội lần thứ XI đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân quận Tân Bình trong việc phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của nhiệm kỳ qua. Trong đó, ông đề nghị Đảng bộ quận rút kinh nghiệm nghiêm túc, sâu sắc về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng, Đảng viên. Ông nhất trí với nhận định về những khó khăn thách thức của Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ tới do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ông đề nghị đại hội tập trung thảo luận để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, trong đó cần phát huy mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng; đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân nhằm hạn chế tình trạng xây dựng không phép, trái phép…

Cùng với phát triển kinh tế, ông đề nghị Tân Bình cần đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chích sách, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Về công tác xây dựng Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng bộ quận Tân Bình cần tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đủ mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, cần tập trung xây dựng củng cố bộ máy chính quyền vững mạnh, tinh gọn; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức tập hợp, vận động nhân dân; tăng cường đối thoại để gần dân, hiểu dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc của của nhân dân…

Đại hội sẽ tiếp tục làm việc trong buổi sáng 14/8/2020.

Nghi Anh

 

 

 
TIN MỚI