PC Khánh Hòa: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022 - 07:54

PNO - Sáng ngày 7/4, PC Khánh Hòa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Đây là hoạt động thường niên của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa - đơn vị cổ phần duy nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh phân phối điện.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung EVNCPC, ông Nguyễn Hữu Phước - Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại Tổng công ty Điện lực Miền Trung, ông Nguyễn Cao Ký - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PC Khánh Hòa, ông Đào Truyền - Thành viên HĐQT PC Khánh Hòa, thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty.

Đại hội đồng cổ đông là hoạt động thường niên của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Ảnh: Huy Tôn
Đại hội đồng cổ đông là hoạt động thường niên của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Ảnh: Huy Tôn

Năm 2021, công ty đã tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa sản xuất để đảm bảo cấp đủ điện, an toàn, tin cậy phục vụ cho công tác chống dịch và các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên toàn tỉnh Khánh Hòa, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2022, dự báo ngành điện tiếp tục phải vượt qua hàng loạt các khó khăn, thử thách. PC Khánh Hòa phấn đấu tăng doanh thu 6,01% so với năm 2021 và đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt 50,2 tỷ đồng.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi nhiệm thành viên HĐQT công ty để về nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PC Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao thông qua kết quả biểu quyết 17 nội dung trình đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Hải Đức - Tổng giám đốc PC Khánh Hòa đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2024 với 99,97% phiếu tán thành.

Hồng Tú

Nguồn: PC Khánh Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI