Hiện trạng 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá lần thứ 4

VIDEO 03/03/2023 - 14:45

Dù đã hoàn thiện được 8 năm và trải qua 3 lần đưa ra đấu giá nhưng hàng ngàn căn hộ tái định cư thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn không ai mua, gây lãng phí nghiêm trọng.

Minh An - Bích Trần

CÁC KÊNH VIDEO