Minh An - Thu Hương

Diễn viên Phương Anh Đào: “Tôi khao khát được hạnh phúc”

VIDEOS 09/01/2023 - 16:35

Lột bỏ những vỏ bọc nhân vật đa tính cách trên phim ảnh, Phương Anh Đào đời thường gây ấn tượng với một nguồn năng lượng tích cực đầy chủ động.

Minh An - Thu Hương

CÁC KÊNH VIDEO

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEvideonewsvi /strCate=videonews