Đề xuất tăng thời hiệu kỷ luật hành chính với cán bộ công chức, viên chức vi phạm

21/10/2022 - 10:09

PNO - Dự thảo nghị quyết của Quốc hội đề xuất tăng thời hiệu với các trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo lên 10 năm thay vì 5 năm như hiện nay.

 

 


 
Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết về việc tăng thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức
Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết về việc tăng thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức

Sáng 21/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng sẽ trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hiện nay, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau, cụ thể:

Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách: thời hiệu kỷ luật đảng là 5 năm, thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 2 năm.

Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo: thời hiệu kỷ luật đảng là 10 năm, thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 5 năm.

Do có sự khác nhau nên thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu theo quy định của luật. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm quy định “kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể" và chủ trương xử lý kỷ luật nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng trong thời gian qua.

Để khắc phục vướng mắc này, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là một nội dung trong Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

Tờ trình nêu rõ: “Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Cơ quan thẩm tra, Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Luật Cán bộ, công chức (Điều 80) và Luật Viên chức (Điều 53) chưa bảo đảm sự thống nhất với quy định mới về kỷ luật của Đảng. Điều này làm giảm tính nghiêm minh trong xử lý vi phạm theo pháp luật của Nhà nước. Do đó, Ủy ban tán thành với tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

M.Quang

 
TIN MỚI