Đang trả góp nhà vẫn vung tiền du lịch nước ngoài

26/08/2022 - 18:01

PNO - Chọn cách nín thở cắm cúi trả nợ cho đến khi nào xong thì mới tính chuyện thưởng thức cuộc sống hay là tôi nên bắt chước chị?

 

 

0:000:00

 


 

Giọng đọc: Diễm Chi

Bài: Nguyên Hương

 
TIN MỚI