Cưa đổ… bố vợ

24/06/2022 - 07:26

PNO - Việc tôi lấy vợ được mấy người bạn thân ví von như xông vào một trận đánh lớn nhất của đời tướng võ.

 

 

0:000:00

 

 


Giọng đọc: Phạm Thành Nhân

Bài: Trần Phương

Nhạc: Bố vợ chất chơi (CS: Huỳnh Văn)

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEpodcastsvi /strCate=podcasts