Chín dại mười khờ

27/07/2022 - 18:58

PNO - Hồi mới lớn, mỗi lần nghe ai hát ru con: “Ầu ơ… sông quê nước chảy đôi bờ/ầu… ơ… để em chín dại, mười khờ thương anh”, là chị cười khẩy, trời, bộ khùng sao thương gì mà thương dữ.

 

0:000:00

 

 

 

Giọng đọc:
Bài: Bạch Hạc
Bài hát: Còn gì nữa đâu (NS: Phạm Duy, CS: Lệ Thu)

 
TIN MỚI