Bảo vệ trẻ em - Không ai ngoài cuộc:

Hiểm họa chực chờ trẻ em trên không gian mạng

PNO - Trong bảy tháng đầu năm 2022, Tổng đài Bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận khoảng 300 cuộc gọi nhờ tư vấn việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, gần 300 cuộc gọi về việc trẻ bị xâm hại trên không gian mạng.

 

 

0:000:00

 

 


 

Giọng đọc: Nhã Chân

Bài: Sơn Vinh

 
TIN MỚI