80 năm giá trị Khởi nghĩa Nam kỳ

22/11/2020 - 12:00

PNO - Sáng 22/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Nam kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa 23/11/1940-23/11/2020.

Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Nam kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam” khai mạc sáng 22/11 tại TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Nam kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam” khai mạc sáng 22/11 tại TPHCM - Ảnh: Quốc Ngọc

Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt nhằm khẳng định những giá trị và truyền thống bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tri ân sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh vì nền hòa bình và thống nhất đất nước.

Đồng thời, hội thảo cũng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ban tổ chức nhận gần 70 tham luận khoa học từ lãnh đạo các cơ quan trung ương, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Nam bộ và các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học…

Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ bối cảnh lịch sử, chủ trương và sự chuẩn bị cuộc khởi nghĩa của Xứ ủy và các đảng bộ ở Nam kỳ. Các bài viết cũng làm rõ quy mô, tính chất và thành quả của cuộc khởi nghĩa, đồng thời, khẳng định truyền thống bất khuất, kiên cường của người dân Nam kỳ và dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Các tham luận khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng có rất nhiều sự kiện chứa đựng những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng quý báu cho Đảng và Nhà nước. Khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23/11/1940 là một trong những sự kiện quan trọng đó.

Cuộc khởi nghĩa đã để lại dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam thành đồng Tổ quốc, là một trong những cơ sở thực tiễn để Đảng ta đưa ra những chính sách đúng đắn dẫn dắt nhân dân đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành độc lập tự do và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần cho đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 thống nhất đất nước.

Tuy chưa thành công nhưng tinh thần đấu tranh oanh liệt và ý chí kiên cường bất khuất, dám chấp nhận hy sinh của những người cộng sản và nhân dân Nam bộ vẫn mãi trường tồn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nam kỳ, cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở 20/21 tỉnh, thành phố ở Nam kỳ. Sự kiện làm rung chuyển chính quyền thực dân Pháp và tay sai, làm tan rã bộ máy cai trị của Pháp ở một số vùng nông thôn Nam kỳ.

Đây là “tiếng súng” báo hiệu một cuộc khởi nghĩa toàn quốc. Tuy không giành được thắng lợi nhưng khởi nghĩa Nam kỳ đã đi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Nam bộ như bản hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Cuộc khởi nghĩa đã khẳng định niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng. Dù thời gian đã lùi xa, nhưng giá trị và tầm vóc của cuộc khởi nghĩa còn mãi với lịch sử dân tộc.

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI