Vietbank thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

16/10/2021 - 09:05

PNO - Ngày 15/10/2021, Hội đồng quản trị Vietbank đã có quyết định về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc Vietbank.

Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị. Đồng thời, để đảm bảo việc điều hành hoạt động kinh doanh của Vietbank được liên tục, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Trung - Ảnh: Vietbank
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Trung - Ảnh: Vietbank

Hội đồng quản trị Vietbank đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của ông Lê Huy Dũng. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tin tưởng rằng với sự điều hành của ông Nguyễn Hữu Trung cùng sự đồng lòng, nhất trí của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, sự gắn bó ủng hộ từ tập thể cán bộ, nhân viên, Vietbank sẽ tiếp tục vững bước đi lên, phát triển ổn định và bền vững.

Châu Khoa

Nguồn: Vietbank

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI