Từ 1/3, Đồng Nai nâng diện tích tối thiểu tách thửa đất ở từ 36 - 80m2 lên 60 - 100 m2

05/02/2018 - 01:42

PNO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký Quyết định 03/2018 thay thế Quyết định 25/2016 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày...

Tại quyết định này, UBND tỉnh Đồng Nai đã nâng mạnh diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với đất ở, UBND tỉnh chia thành ba khu vực được phép tách thửa tương ứng với từng loại diện tích khác nhau. 

Khu vực 1: Đối với các phường và các xã: Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60 m2. 

Khu vực 2: Các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa; các thị trấn thuộc các huyện diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 80 m2. 

Khu vực 3: Các xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và các huyện, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 100 m2. 

Tu 1/3, Dong Nai nang dien tich toi thieu tach thua dat o tu 36 - 80m2 len 60 - 100 m2
Sắp tới, nhiều trường hợp có nguy cơ "mắc cạn" vì mua đất phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có diện tích tối thiểu tách thửa dưới chuẩn quy định

Ngoài việc quy định diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa, quyết định còn quy định kích thước của từng loại đất. 

Cụ thể, thửa đất nằm trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m thì thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 5 m. Trường hợp tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m thì chiều rộng thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4 m. 

Đối với thửa đất thuộc các xã còn lại thuộc các huyện thì thửa đất phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 4,5 m. 

Như vậy, so với quy định cũ, Quyết định 03/2018 đã “siết” rất mạnh về diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo Quyết định 25/2016 trước đây, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở chỉ từ 36 - 80 m2. 

Cụ thể, tất cả các phường thuộc thành phố Biên Hòa: Diện tích tối thiểu được tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 45 m2. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m2 thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 36 m2. 

Tất cả các xã thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 55 m2.

Các xã thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 65 m2. 

Các xã còn lại thuộc các huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 80 m2. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trên địa bàn các xã thuộc các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Long Khánh... tình trạng các đầu nậu, doanh nghiệp bất động sản phân lô bán nền hình thành trong tương lai có diện tích chỉ từ khoảng 60 - dưới 100 m2 rất nhiều. Dù cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo trong quá trình sửa đổi quy định nhưng nhiều người vẫn vô tư mua. 

Với quy định mới tại Quyết định 03, nguy cơ sắp tới nhiều trường hợp sẽ không được giải quyết tách thửa, không được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và hậu quả người mua sẽ không được xây dựng nhà ở và cấp giấy chủ quyền.   

Phan Trí 

 
Array ( [news_id] => 73379 [news_title] => Từ 1/3, Đồng Nai nâng diện tích tối thiểu tách thửa đất ở từ 36 - 80m2 lên 60 - 100 m2 [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 122053_20170712-164033-5138169.jpg [news_subcontent] => Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký Quyết định 03/2018 thay thế Quyết định 25/2016 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 1/3/2018. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký Quyết định 03/2018 thay thế Quyết định 25/2016 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 1/3/2018. [news_content] =>

Tại quyết định này, UBND tỉnh Đồng Nai đã nâng mạnh diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với đất ở, UBND tỉnh chia thành ba khu vực được phép tách thửa tương ứng với từng loại diện tích khác nhau. 

Khu vực 1: Đối với các phường và các xã: Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60 m2. 

Khu vực 2: Các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa; các thị trấn thuộc các huyện diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 80 m2. 

Khu vực 3: Các xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và các huyện, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 100 m2. 

Tu 1/3, Dong Nai nang dien tich toi thieu tach thua dat o tu 36 - 80m2 len 60 - 100 m2
Sắp tới, nhiều trường hợp có nguy cơ "mắc cạn" vì mua đất phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có diện tích tối thiểu tách thửa dưới chuẩn quy định

Ngoài việc quy định diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa, quyết định còn quy định kích thước của từng loại đất. 

Cụ thể, thửa đất nằm trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m thì thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 5 m. Trường hợp tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m thì chiều rộng thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4 m. 

Đối với thửa đất thuộc các xã còn lại thuộc các huyện thì thửa đất phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 4,5 m. 

Như vậy, so với quy định cũ, Quyết định 03/2018 đã “siết” rất mạnh về diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo Quyết định 25/2016 trước đây, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở chỉ từ 36 - 80 m2. 

Cụ thể, tất cả các phường thuộc thành phố Biên Hòa: Diện tích tối thiểu được tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 45 m2. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m2 thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 36 m2. 

Tất cả các xã thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 55 m2.

Các xã thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 65 m2. 

Các xã còn lại thuộc các huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 80 m2. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trên địa bàn các xã thuộc các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Long Khánh... tình trạng các đầu nậu, doanh nghiệp bất động sản phân lô bán nền hình thành trong tương lai có diện tích chỉ từ khoảng 60 - dưới 100 m2 rất nhiều. Dù cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo trong quá trình sửa đổi quy định nhưng nhiều người vẫn vô tư mua. 

Với quy định mới tại Quyết định 03, nguy cơ sắp tới nhiều trường hợp sẽ không được giải quyết tách thửa, không được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và hậu quả người mua sẽ không được xây dựng nhà ở và cấp giấy chủ quyền.   

Phan Trí 

[news_source] => [news_tag] => thành phố Biên Hòa,thành phố mới Nhơn Trạch,bán đất sân bay Long Thành,dự án sân bay Long Thành,dự án bất động sản Đồng Nai [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-02-05 01:42:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-02-05 01:42:00 [news_relate_news] => 71699,72039 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/nha-dat/tu-13-dong-nai-nang-dien-tich-toi-thieu-tach-thua-dat-o-tu-36--80m2-len-60--100-m2-122053/ [news_urlid] => 122053 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1719 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tu-1-3-dong-nai-nang-dien-tich-toi-thieu-tach-thua-dat-o-tu-36-80m2-len-60-100-m2-a73379.html [tag] => thành phố Biên Hòathành phố mới Nhơn Trạchbán đất sân bay Long Thànhdự án sân bay Long Thànhdự án bất động sản Đồng Nai [daynews2] => 2018-02-05 01:42 [daynews] => 05/02/2018 - 01:42 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI