Menu

Tính bằng xăng-ti-mét

08:16 04/04/2018

pno
Bộ Y tế xứ mình nhiều khi nhiệt tình lo cho sức khỏe nhân dân một cách khó tả. Theo dự thảo quy định sức khỏe nhân viên đường sắt mà bộ lấy ý kiến, có nội dung “nam nhân viên đường sắt không được thiếu tinh hoàn”.

Chính các bác sĩ cũng lắc đầu, không biết tại sao chuyện lái tàu, bẻ ghi lại phải được đảm bảo bằng số lượng... “bi”.

Nữa, theo dự thảo này, những ai bị răng vẩu cũng khỏi đi ứng tuyển làm nhân viên đường sắt, vì sẽ bị loại từ vòng gửi xe. Có chuyên gia thẩm mỹ nhận định một cách hài hước: hẳn Bộ Y tế lo ngại rằng, răng nhô ra hơi nhiều sẽ làm xấu bộ mặt của ngành đường sắt. 

Những phụ nữ có vòng ngực dưới 75 phân nếu có ý định làm trưởng tàu, trực ban, gác ghi, điều độ chạy tàu cũng bị đánh rớt sớm, khỏi nói nhiều. Cho nên giải pháp khả thi là bơm một cái gì đó để làm to vòng một. Còn to có phải là khỏe không thì miễn bàn, vì dự thảo không đề cập. Tương tự, nếu mổ đẻ hai lần, cửa vô ngành đường sắt cũng đóng sập. Thiệt là ngộ, chuyện khó lại rất nguy hiểm như mổ đẻ mà người ta còn vượt qua được, tại sao lại không thể gác ghi?

Không cần trí nhớ tốt vẫn nhớ rằng vài năm trước, cũng Bộ Y tế định ban hành quy định ngực lép không được lái xe. Quả thật, nếu cái chi cũng mang thước tấc ép đo một cách máy móc, thì tiêu chuẩn trí tuệ cũng nên quy ra xăng-ti-mét!

À Há