Tận tụy với nhà vợ nhưng không có tên trong sổ đỏ đất thừa kế

06/05/2022 - 15:42

PNO - Với tôi, việc có tên trong sổ đỏ đất thừa kế chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý còn tình cảm đã vơi đi rất nhiều

 

 

0:000:00

 


Voice: Thành Nhân

Bài: Hoàng Hưng

 
TIN MỚI