Menu

Bà B. thực hiện ăn chay theo chế độ hướng dẫn online trong 45 ngày. Sau đó bà phải nhập viện cấp cứu vì liên tục ngừng tuần hoàn.
Trang 2 trong 23