Quận Tân Phú hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo trước hạn 2 năm

23/07/2020 - 18:58

PNO - Quận Tân Phú hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 2 năm.

Từ ngày 21 đến 23/7, Đảng bộ quận Tân Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII. Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ quận Tân Phú đã đạt qua 5 năm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú nhiệm kỳ 2015-2020, có 16/22 chỉ tiêu đạt và vượt, đa số là các chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng Đảng. Các công trình cơ bản đạt, tuy nhiên còn 4 công trình đang triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, kinh tế quận tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ từ 35,02% lên 41,1%. Công tác phát triển đô thị được thực hiện theo đúng quy hoạch, thu hút nhà đầu tư triển khai 16 dự án chung cư, kết nối giao thông đối nội cơ bản. Mật độ cây xanh được nâng dần, bình quân đầu người đạt khoảng 0,76m2/người.

Nhiều chính sách về an sinh xã hội được thực hiện như học bổng, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm… góp phần hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 2 năm.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, các trường triển khai giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn. Quận Tân Phú đã xây dựng được 10 trường và sửa chữa 30 trường, tuy nhiên vẫn còn một số trường chưa đáp ứng nhu cầu học hai buổi, bán trú cho học sinh các khối phổ thông.

Đại biểu Bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới 2020-  2025
Đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quận Tân Phú đề ra 22 chỉ tiêu và 3 chương trình, 4 công trình trọng điểm, bao gồm nâng chất lượng công tác nguồn, kết nạp Đảng, giảm thiểu rác thải nhựa, hoàn thành khu đô thị hiện đại, xây mới từ 2 công viên cây xanh trở lên, xây dựng 500 phòng học…

Thiên Ân

 
TIN MỚI