Những lưu ý khi công chứng hợp đồng mua, bán nhà đất để hạn chế rủi ro trong giao dịch

28/06/2020 - 16:01

PNO - Hợp đồng mua bán nhà đất được công chứng sẽ giúp bên mua có đầy đủ cơ sở pháp lý để sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Đây cũng là căn cứ xác minh và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, góp phần hạn chế các yếu tố lừa đảo hay giao dịch “ảo”.

Dưới đây là những tư vấn của luật sư Nguyễn Văn Thắng - đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận. 

Công chứng mua bán nhà đất không bắt buộc trong mọi trường hợp

Hợp đồng bắt buộc công chứng, chứng thực: Theo điểm a, khoản 3, điều 167, Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Khi mua bán nhà đất cần phải công chứng, chứng thực giấy tờ để thực hiện giao dịch. Dưới đây là 3 lưu ý khi công chứng mua bán nhà đất để đảm bảo an toàn pháp lý.
Khi mua bán nhà đất cần phải công chứng, chứng thực giấy tờ để thực hiện giao dịch đảm bảo tính pháp lý

Các văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất sẽ do các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh nơi có đất công chứng hoặc UBND cấp xã nơi có đất chứng thực.

Hợp đồng không bắt buộc công chứng, chứng thực: Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản. Khi đó, việc công chứng hoặc chứng thực các hợp đồng, giao dịch sẽ theo yêu cầu của các bên.

Được quyền lựa chọn công chứng hay chứng thực

Luật quy định người dân được quyền lựa chọn giữa hình thức công chứng và chứng thực khi thực hiện giao dịch nhà đất.

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. 

Chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Người dân có thể đến Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng để thực hiện thủ tục. Trong đó, Phòng công chứng do cơ quan nhà nước mở ra để phục vụ người dân thực hiện các thủ tục công chứng, chứng thực, có lệ phí tương đối thấp nhưng đa phần mất nhiều thời gian công chứng hơn do đông người, phải chờ đợi. 

Văn phòng công chứng là tổ chức hành nghề công chứng tư nhân được pháp luật cho phép, thực hiện và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, thường có lệ phí cao hơn Phòng công chứng nhưng thực hiện nhanh hơn. 

t
Người dân có thể lựa chọn hình thức công chứng hoặc chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh nơi có đất hoặc tại UBND cấp xã nơi có đất.

Trình tự, thủ tục công chứng

Trước khi công chứng, bên mua và bên bán cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm giấy tờ nhân thân, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản… và xuất trình các giấy tờ trên cho công chứng viên, trình bày những nội dung như các bên đã thỏa thuận.

Trường hợp người yêu cầu công chứng đã tự soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất thì nộp văn bản đó cho công chứng viên để kiểm tra tính chính xác và hợp pháp. Nếu văn bản đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ hướng dẫn các bên ký. Nếu không đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ bổ sung, sửa đổi và hẹn các bên thời gian ký văn bản.

Trường hợp người yêu cầu công chứng chưa soạn thảo hợp đồng, công chứng viên sẽ soạn thảo văn bản này và hẹn thời gian ký. Khi đã có hợp đồng, nếu đồng ý với nội dung thì 2 bên mua và bán sẽ ký vào văn bản trước mặt công chứng viên. Người yêu cầu công chứng nộp lệ phí và hợp đồng mua bán nhà đất được đóng dấu của cơ quan công chứng.

Bích Trần

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1411880 [news_title] => Những lưu ý khi công chứng hợp đồng mua, bán nhà đất để hạn chế rủi ro trong giao dịch [news_title_seo] => Những lưu ý khi công chứng hợp đồng mua, bán nhà đất để hạn chế rủi ro trong giao dịch [news_supertitle] => [news_picture] => nhung-luu-y-khi-cong-chung-hop-dong-_1593331660.jpg [news_subcontent] => Khi mua bán nhà đất cần phải công chứng, chứng thực giấy tờ để thực hiện giao dịch, tuy nhiên cần lưu ý một số điều để đảm bảo tính pháp lý. [news_subcontent_seo] => Khi mua bán nhà đất cần phải công chứng, chứng thực giấy tờ để thực hiện giao dịch, tuy nhiên cần lưu ý một số điều để đảm bảo tính pháp lý. [news_headline] => Hợp đồng mua bán nhà đất được công chứng sẽ giúp bên mua có đầy đủ cơ sở pháp lý để sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Đây cũng là căn cứ xác minh và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, góp phần hạn chế các yếu tố lừa đảo hay giao dịch “ảo”. [news_content] =>

Dưới đây là những tư vấn của luật sư Nguyễn Văn Thắng - đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận. 

Công chứng mua bán nhà đất không bắt buộc trong mọi trường hợp

Hợp đồng bắt buộc công chứng, chứng thực: Theo điểm a, khoản 3, điều 167, Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Khi mua bán nhà đất cần phải công chứng, chứng thực giấy tờ để thực hiện giao dịch. Dưới đây là 3 lưu ý khi công chứng mua bán nhà đất để đảm bảo an toàn pháp lý.
Khi mua bán nhà đất cần phải công chứng, chứng thực giấy tờ để thực hiện giao dịch đảm bảo tính pháp lý

Các văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất sẽ do các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh nơi có đất công chứng hoặc UBND cấp xã nơi có đất chứng thực.

Hợp đồng không bắt buộc công chứng, chứng thực: Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản. Khi đó, việc công chứng hoặc chứng thực các hợp đồng, giao dịch sẽ theo yêu cầu của các bên.

Được quyền lựa chọn công chứng hay chứng thực

Luật quy định người dân được quyền lựa chọn giữa hình thức công chứng và chứng thực khi thực hiện giao dịch nhà đất.

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. 

Chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Người dân có thể đến Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng để thực hiện thủ tục. Trong đó, Phòng công chứng do cơ quan nhà nước mở ra để phục vụ người dân thực hiện các thủ tục công chứng, chứng thực, có lệ phí tương đối thấp nhưng đa phần mất nhiều thời gian công chứng hơn do đông người, phải chờ đợi. 

Văn phòng công chứng là tổ chức hành nghề công chứng tư nhân được pháp luật cho phép, thực hiện và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, thường có lệ phí cao hơn Phòng công chứng nhưng thực hiện nhanh hơn. 

t
Người dân có thể lựa chọn hình thức công chứng hoặc chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh nơi có đất hoặc tại UBND cấp xã nơi có đất.

Trình tự, thủ tục công chứng

Trước khi công chứng, bên mua và bên bán cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm giấy tờ nhân thân, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản… và xuất trình các giấy tờ trên cho công chứng viên, trình bày những nội dung như các bên đã thỏa thuận.

Trường hợp người yêu cầu công chứng đã tự soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất thì nộp văn bản đó cho công chứng viên để kiểm tra tính chính xác và hợp pháp. Nếu văn bản đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ hướng dẫn các bên ký. Nếu không đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ bổ sung, sửa đổi và hẹn các bên thời gian ký văn bản.

Trường hợp người yêu cầu công chứng chưa soạn thảo hợp đồng, công chứng viên sẽ soạn thảo văn bản này và hẹn thời gian ký. Khi đã có hợp đồng, nếu đồng ý với nội dung thì 2 bên mua và bán sẽ ký vào văn bản trước mặt công chứng viên. Người yêu cầu công chứng nộp lệ phí và hợp đồng mua bán nhà đất được đóng dấu của cơ quan công chứng.

Bích Trần

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => công chứng hợp đồng mua bán nhà đất,lưu ý khi công chứng,trình tự công chứng,chứng thực [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-06-28 15:04:33 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-06-28 16:01:56 [news_relate_news] => 1405479,1407555,1410804, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => tu-van [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 3671 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhung-luu-y-khi-cong-chung-hop-dong-mua-ban-nha-dat-de-han-che-rui-ro-trong-giao-dich-a1411880.html [tag] => công chứng hợp đồng mua bán nhà đấtlưu ý khi công chứngtrình tự công chứngchứng thực [daynews2] => 2020-06-28 16:01 [daynews] => 28/06/2020 - 16:01 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI