Nỗi buồn mang tên … COVID-19

Cách đây 23 giờ
Những ngõ chợ ngày xưa tấp nập là thế, bây giờ chỉ là sự thinh lặng. Con COVID-19 ấy dù vô hình nhưng có sức mạnh khủng khiếp.