Những ngày "lửa đốt" lòng người phố thị

Cách đây 1 ngày
Đợt dịch COVID-19 lần 2, ở phương Nam này, mẹ tôi, mẹ cậu bạn cùng xóm, cô H., cô B… không thể ngăn mình đừng ngoái đầu nhìn về miền quê.