Lâm Đồng yêu cầu kiểm soát hạ tầng khi đề xuất dự án nghỉ dưỡng, du lịch

25/07/2022 - 14:52

PNO - Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu UBND các huyện và TP. Đà Lạt, Bảo Lộc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng khi đề xuất thực hiện dự án đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, đề xuất dự án đầu tư có bố trí căn hộ lưu trú, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế… cần xem xét thận trọng, đúng theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng.

Lâm Đồng yêu cầu tăng cường kiểm tra quy hoạch khi đề xuất các dự án nghỉ dưỡng, du lịch
Lâm Đồng yêu cầu tăng cường kiểm tra quy hoạch khi đề xuất các dự án nghỉ dưỡng, du lịch

Đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở; đồng thời, phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực.

Tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2019/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư QCVN 04:2019/BXD; các văn bản của Bộ Xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt đúng theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án căn hộ du lịch nói riêng, các hoạt động kinh doanh bất thường, trái với quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình căn hộ du lịch nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu các chủ đầu tư dự án khắc phục sai phạm (nếu có).
 

Ngọc Bích

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI