Kiến nghị sửa đổi dự thảo quy định về nộp tiền sử dụng đất

30/08/2022 - 09:41

PNO - Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đề nghị quy định mức nộp tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân chỉ tính bằng 30 - 50% “bảng giá đất” do giá đất mới đã phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

HoREA cũng cho rằng quy định tại điểm a khoản 3 điều 130 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi về áp dụng “bảng giá đất” để tính tiền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có bất cập do đã giữ nguyên quy định của điểm a khoản 2 điều 114 Luật Đất đai 2013 trong khi quy định về “bảng giá đất” đã thay đổi. 

Cụ thể, “bảng giá đất” hiện nay chỉ bằng 30 - 50% giá thị trường, nên hộ gia đình, cá nhân có thể có đủ khả năng tài chính để nộp được tiền sử dụng đất đối với “đất ở trong hạn mức” (nộp bằng 100% giá đất trong bảng giá đất). Việc dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vẫn giữ nguyên quy định cách tính tiền sử dụng đất này (nộp bằng 100% giá đất trong bảng giá đất) trong khi giá đất theo “bảng giá đất” mới có thể sẽ tăng từ 2 - 3 lần so với mức giá trước đây. Điều đó khiến tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân có thể sẽ tăng lên 2 - 3 lần so với trước, làm tăng gánh nặng tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quy định này dẫn đến hệ quả, nếu hộ gia đình, cá nhân không có đủ tiền để làm “sổ hồng” sẽ dẫn đến tình trạng nhà ở không được hợp pháp hóa, sẽ phải giao dịch “giấy tay” làm phát sinh “thị trường ngầm”. Nhà nước vừa thất thu ngân sách, vừa khó quản lý, không phù hợp với mục tiêu phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.

HoREA ví dụ: Hai căn nhà A và B mặt tiền nằm cạnh nhau cùng có diện tích 100m2/nền tại đường D thành phố X (quy định hạn mức đất ở là 160m2; giá đất đường D hiện nay là 10 triệu đồng/m2 trong bảng giá đất, mức giá này chỉ bằng 30 - 50% giá thị trường). Năm 2022, chủ căn nhà A làm “sổ hồng” thì nộp tiền sử dụng đất là 10 triệu đồng/m2 x 100m2 = 1 tỷ đồng; giả sử năm 2025, chủ nhà B làm “sổ hồng” và theo Luật Đất đai sửa đổi thì giá đất đường D “phù hợp với giá thị trường” có thể là 20 hoặc 30 triệu đồng/m2, số tiền sử dụng đất chủ nhà B phải nộp có thể lên tới 2 hoặc 3 tỷ đồng.

Phước Quyền 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI