Chuyển giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước

11/09/2020 - 11:17

PNO - Sở Xây dựng TPHCM vừa có quyết định chuyển giao công tác quản lý vận hành quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, từ ngày 1/10/2020 đến 30/11/2020.

Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu các Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận, huyện, Đội Quản lý nhà quận Tân Phú, UBND quận Bình Tân và Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà ở TP chuyển giao công tác quản lý vận hành quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TPHCM về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng). Quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước gồm: nhà ở cũ, căn hộ và nền đất tái định cư thuộc sở hữu nhà nước. 

UBND các quận, huyện phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận theo đúng thời gian nêu trên. Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn do các đơn vị thuộc quận, huyện quản lý. 

Việc chuyển giao cho
TP chuyển giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, vận hành nhà ở sở hữu Nhà nước

Các đơn vị quản lý vận hành quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước phải bàn giao đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác quản lý vận hành cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, đảm bảo tính kế thừa và liên tục trong hoạt động quản lý vận hành quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố và chấm dứt công tác vận hành nhà ở, đất ở kể từ ngày bàn giao.

Đối với nhân sự đang trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà ở, đất ở tại các cơ quan, đơn vị quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, nếu có nhu cầu chuyển công tác về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, đề nghị các đơn vị lập danh sách cụ thể gửi về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng để được hướng dẫn về đối tượng, điều kiện thi tuyển, xét tuyển viên chức theo quy định.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện nay thành phố còn 9.267 căn nhà ở cũ; nguồn nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư là 9.434 căn hộ và 2.254 nền đất chưa sử dụng; 53 căn hộ là nhà công vụ.

Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng, hiện nay, công tác quản lý, vận hành của Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích các quận, huyện và Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố đối với quỹ đất, nhà được giao quản lý còn thiếu chặt chẽ, sai sót như việc sử dụng quỹ nhà, đất không đúng đối tượng, không đúng mục đích được cho thuê, cho thuê chênh lệch. Ngoài ra, các đơn vị này hoạt động theo mô hình doanh nghiệp không chuyên trách mảng quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước. "Mục đích của doanh nghiệp là lợi nhuận, trong khi việc quản lý vận hành nhà thuộc sở hữu Nhà nước mang tính an sinh, xã hội. Nên việc chuyển giao này sẽ khắc phục được hạn chế quản lý và tạo mô hình quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp hơn" - vị lãnh đạo Sở Xây dựng nói.

Bích Trần

 
TIN MỚI