Đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới

09/12/2021 - 13:56

PNO - Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị nối kết nhiều điểm cầu trên toàn quốc với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp Trung ương và địa phương.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung ương. Ảnh: TTXVN.
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương - Ảnh: TTXVN

Tham dự và chủ trì Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng, mới đây, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Để triển khai thực hiện thật tốt các Kết luận và Quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó, Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến hôm nay (9/12) nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kế hoạch triển khai thực hiện sao cho tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh tầm quan trọng của Kết luận 21-KL/TW. Ảnh: TTXVN.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh tầm quan trọng của Kết luận 21 -KL/TW - Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Theo bà Trương Thị Mai, Kết luận 21-KL/TW tiếp tục nhấn mạnh những hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhận định, đến nay, 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra từ năm 1994 (tại Đại hội giữa nhiệm kỳ khóa VI) vẫn đang hiện hữu. Do đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận 21-KL/TW yêu cầu cần đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Nhấn mạnh Kết luận 21-KL/TW là quyết tâm chính trị cao nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, bà Trương Thị Mai cũng nêu những điểm mới, như: Kết luận 21-KL/TW đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

“Đây là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. Phải kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân”, bà Trương Thị Mai phát biểu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì điểm cầu tại TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì điểm cầu tại TPHCM

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ của các đơn vị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tam Bình

 
TIN MỚI