Đã thương thì lòng chẳng hẹp

PNO - Ngoài kia, nỗi lo sợ hoài nghi về tình yêu của con cái với cha mẹ nuôi vẫn còn ẩn hiện đâu đó...

 

 

0:000:00

 

 


 

Giọng đọc: Lee Nguyễn

Bài: Mia Nguyễn

Bài hát: Nếu đời không có nhau (NS: Nguyễn Ngọc Thiện - CS: Thu Phương)

 
TIN MỚI