Đã rất lâu tôi không về nhà

10/10/2022 - 19:33

PNO - “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn là thứ quả non xanh”. Đừng đợi đến lúc thành công mới về thăm cha mẹ.

 

 

0:000:00

 

 


Giọng đọc: Diễm Chi

Bài: Nhật Dương

Ca khúc: Đường xưa lối cũ (TG: Hoàng Thi Thơ - CS: Họa Mỉ)

 
TIN MỚI