Condotel chỉ được cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình và không được sở hữu vĩnh viễn

16/02/2020 - 08:23

PNO - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận cho căn hộ condotel. Theo đó, loại hình căn hộ này chỉ được cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình và không được sở hữu vĩnh viễn, không như kỳ vọng của các chủ đầu tư mong mong muốn được cấp giấy chủ quyền sở hữu vĩnh viễn,

Theo Bộ TN&MT, quy định tại điều 48 của Luật Du lịch năm 2017 thì căn hộ du lịch, biệt thự du lịch (condotel) là cơ sở lưu trú du lịch. Việc kinh doanh các loại dịch vụ lưu trú trên thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch và nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống. 

Theo quy định tại khoản 2 điều 10 Luật Đất đai quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì việc sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ.

Do đó, chế độ sử dụng đất thương mại, dịch vụ đã được quy định tại điều 153 của Luật Đất đai; thời hạn sử dụng đất được quy định tại khoản 3 điều 126 của Luật Đất đai: "Đối với tổ chức sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm".

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn để thu hồi vốn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ra văn bản hướng dẫn cấp sổ cho loại hình căn hộ condotel
Theo hướng dẫn của Bộ TN&MT thì loại hình căn hộ condotel chỉ được cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình và không được sở hữu vĩnh viễn

Vì vậy, vệc cấp giấy chứng nhận (cấp sổ) cho các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; khoản 22 điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp sổ quy định tại điều 70, điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và điều 8, điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về hồ sơ địa chính; khoản 8 điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Do đó, Bộ TN&MT đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp đủ điều kiện cấp sổ theo quy định của pháp Luật đất đai và pháp luật khác có liên quan thì thực hiện việc cấp sổ cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI