Clip: Hướng dẫn vẽ mắt nước cho người tập make up

29/12/2019 - 18:30

PNO - Để có một đường mắt nước đẹp, bạn cần chia mắt thành 3 phần bằng nhau, bắt đầu vẽ lần lượt ở 1/3 cuối mắt, đoạn giữa, cuối cùng mới nối lại.

Huỳnh Hằng - Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI