Clip: Hướng dẫn trang điểm đơn giản xuất hành mùng 3 Tết

26/01/2020 - 17:35

Sắc xuân hiện diện trong gió, trong nắng, trong tà áo dài và môi hồng thiếu nữ.

 Clip: Hướng dẫn trang điểm đơn giản xuất hành mùng 2 Tết

 

 Huỳnh Hằng - Tam Nguyên

 
TIN MỚI