Tháng Tư, ngày đó...

Chúng tôi lớn lên ở chiến khu

29/04/2022 - 06:55

PNO - Năm 1954, ba tôi và anh Hai ra Bắc tập kết. Sáu anh em còn lại ở Long Xuyên với mẹ. Đầu năm 1962, anh Thảo, anh Duy (nhà văn Lê Văn Thảo và đạo diễn Lê Văn Duy) vào rừng trước. Một - hai năm sau đó, toàn bộ gia đình tôi cùng nhau vào rừng. 8 tuổi, tôi theo mẹ và các anh chị vào rừng trong những tháng năm chiến tranh khắc nghiệt nhất. Tôi đã lớn lên ở rừng...

 

 

0:000:00

 


Voice: Diễm Chi

Bài: Khôi Nguyên Thảo

 
TIN MỚI