Ca sĩ Jimmii Nguyễn: "Nhìn lại quá khứ, tôi không còn sợ hãi nữa"

VIDEOS 01/12/2022 - 16:05

Jimmii Nguyễn từng phải đi điều trị tâm lý một thời gian, và có 10 năm không thể đứng trên sân khấu. 

Nguyễn Quang - Thành Lâm

CÁC KÊNH VIDEO