Bộ Y tế: Không trục lợi, xét nghiệm COVID-19 gộp 10 mẫu nhưng áp mức giá gộp 5

11/03/2022 - 09:23

PNO - Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19, không gộp mẫu 10 nhưng áp dụng mức giá gộp mẫu 5.

 

Bộ Y tế một lần nữa nắn tình trạng xét nghiệm COVID-19, không để đẩy giá, trục lợi mùa dịch (ảnh minh họa)

Bộ Y tế một lần nữa "nắn" tình trạng xét nghiệm COVID-19, không để đẩy giá, trục lợi mùa dịch (ảnh minh họa)

Bộ Y tế vừa có công văn chỉ đạo về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/2/2022 quy định giá dịch vụ xét nghiệm, có hiệu lực từ ngày 21/2/2022. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm, tránh lạm dụng, lãng phí.

Bộ Y tế cùng Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền của địa phương quy định mức giá trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Mức giá này áp dụng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/2/2022 nêu trên.

Việc thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng phải theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các cơ sở y tế lưu ý thực hiện phương pháp xét nghiệm tiết kiệm, hiệu quả. “Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn hoặc mức giá của mẫu gộp thấp hơn (ví dụ gộp mẫu 10 nhưng áp mức giá gộp mẫu 5) để thu và thanh toán với người bệnh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh”, công văn nêu rõ.

Cơ sở y tế có trách nhiệm mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Bảo đảm đủ vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm cho người bệnh khi đến khám, chữa bệnh. Cơ sở y tế không được thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện xét nghiệm, ví dụ tự mua dụng cụ xét nghiệm nhanh).

Với các cơ sở y tế ngoài công lập, đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định, Bộ Y tế yêu cầu không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19, đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Trường hợp cần thiết báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế tư nhân.

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phải thực hiện việc xây dựng, quyết định mức giá và kê khai, công bố công khai giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo quy định của pháp luật về giá. Xử lý nghiêm các vi phạm, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI