Cuối năm, thăm xóm chổi đót ở TPHCM

VIDEO 20/01/2023 - 16:44

Làm việc trong môi trường bụi bậm cả ngày với thu nhập không cao khiến nhiều hộ dân đang bám trụ với nghề làm chổi đót đối diện với nguy cơ không có người kế thừa.

Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO