'Trăm hoa đua nở' chính quyền điện tử

23/07/2019 - 15:51

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ điều này dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông, không đồng bộ… gây phức tạp cho công cuộc tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Sáng 23/7, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử (CPĐT) với Ban Chỉ đạo CPĐT, chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc triển khai xây dựng CPĐT đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt đã có chuyển biến trong nhận thức về CPĐT và quá trình hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, vẫn tồn tại một số nội dung chưa đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, còn tình trạng lùi thời hạn, chưa chủ động trong thực hiện. Tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia làm nền tảng phát triển công nghệ CPĐT còn chậm, đặc biệt là các dữ liệu về dân cư, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hệ thống thông tin các cấp.

Tiến độ chậm có nguyên nhân từ khó khăn trong việc bố trí kinh phí thực hiện, thế nhưng ngược lại, một số hệ thống đã triển khai song việc khai thác, sử dụng chưa thật sự hiệu quả, vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu còn rất hạn chế.

“Vừa qua tình trạng xây dựng chính quyền điện tử phát triển theo kiểu “trăm hoa đua nở”, thiếu chỉ đạo tập trung, nên các Bộ các ngành các địa phương đều dùng nhiều phần mềm có nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau, dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông, trùng lắp, không đồng bộ. Các đồng chí cứ nghĩ đi, 63 tỉnh thành trong cả nước mà chúng ta làm không đồng bộ thì sau này tiến tới CPĐT sẽ rất phức tạp thế nào”, ông Phúc nói.

Bên cạnh đó, theo tổ công tác Ủy ban Quốc gia về CPĐT, các cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tại một số địa phương chưa bảo đảm các chức năng. Số lượng dịch vụ công trực tuyến nhiều nhưng tỷ lệ phát sinh hồ sơ thấp, kém hiệu quả, có dịch vụ không phát sinh hồ sơ gây lãng phí.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đã được cơ quan, tổ chức quan tâm nhưng kết quả còn hạn chế, lực lượng chuyên trách còn mỏng, trình độ, năng lực chuyên môn chưa cao, thiếu chuyên nghiệp.

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI