TPHCM phát hiện nguy cơ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên từ 4 nguồn tin công khai

06/01/2021 - 12:06

PNO - Ngày 6/1, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 2020.
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 2020

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải cho biết, năm 2020, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp; tiếp tục chỉ đạo tập trung giám sát 19 lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của TP nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện. 

UBKT Thành ủy và UBKT các cấp đã triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định; chủ động nắm bắt thông tin qua nhiều nguồn để quyết định kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ chức vụ cao trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, khối doanh nghiệp thuộc hệ thống chính trị TP.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng (giảm 10 trường hợp so với năm 2019) và 337 đảng viên (giảm 72 trường hợp so với năm 2019). Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách (1 trường hợp) và cảnh cáo (2 trường hợp); thi hành kỷ luật 3 đảng viên với hình thức cách chức (1 trường hợp) và khai trừ (2 trường hợp).

Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định của ngành…

Các tập thể hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 2020 nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.
Các tập thể hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 2020 nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy

Về thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, qua 3 năm triển khai, toàn TP đã tiếp nhận 8.952 thông tin với: ý kiến cử tri chiếm 23%; nguồn giám sát của các cơ quan dân cử - 17,6%; thông tin khiếu nại, tố cáo - 47,6% và từ báo chí 11,3%. Bình quân mỗi tháng có 249 tin, mỗi ngày 8-9 tin. Tin đã được xử lý là 8.816/8.952 tin, tỷ lệ 98,48%. Qua đó, đã kỷ luật 9 tổ chức đảng; xử lý kỷ luật 406 trường hợp về mặt chính quyền.

Theo Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải, Quy định số 1374-QĐ/TU là một cách làm mới, một công cụ hiệu quả góp phần phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

“Trong bối cảnh các cơ quan, tổ chức đảng tự phát hiện các sai phạm của tổ chức, đảng viên, công chức, viên chức còn rất ít thì việc dựa vào 4 nguồn tin công khai để phát hiện các tổ chức, cá nhân có nguy cơ sai phạm là rất có ý nghĩa”, ông Dương Ngọc Hải cho biết.

Các tập thể thực hiện tốt Quy định 1374 giai đoạn 2017 - 2020 nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.
Các tập thể thực hiện tốt Quy định 1374 giai đoạn 2017 - 2020 nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy

Việc tổ chức thực hiện Quy định 1374 trong 3 năm qua cũng đã trở thành một nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng; các cấp ủy nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các thông tin phản ánh; phát huy vai trò các cơ quan báo chí trong việc phát hiện, phản ánh những thông tin về sai phạm, tiêu cực, qua đó, giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình, chủ động xử lý các vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020; tặng bằng khen cho 18 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định 1374 giai đoạn 2017 - 2020; UBKT Thành ủy TPHCM tặng giấy khen cho 29 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020.

Tam Bình

 
TIN MỚI