Thành ủy lên kế hoạch tương lai cho TPHCM trong 10 năm tới

30/12/2020 - 12:22

PNO - Ngày 30/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức Hội nghị lần thứ ba, bàn nhiều vấn đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển thành phố trong tương lai.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thông tin các nội dung trọng tâm của Hội nghị.

Bàn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết năm 2020 là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X, đồng thời lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Năm 2021 càng có ý nghĩa quan trọng với chủ đề “Năm chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, trong đó trọng tâm là thành lập TP.Thủ Đức cùng nhiều sự kiện quan trọng khác của TP và đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc Hội nghị
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc Hội nghị

Đề cập đến việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch chung trên quan điểm và mục tiêu phát huy vai trò đặc biệt của thành phố trong mối quan hệ với vùng TPHCM, vùng trọng điểm phía nam, với cả nước và quốc tế; đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên của TP; phát triển hài hòa, đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị; giữa phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường… 

“Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với việc tổ chức đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó dự báo dân số và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội TP, làm cơ sở hoàn tất nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Hội nghị còn bàn về Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quy chế làm việc cấp ủy là văn bản pháp lý cơ bản của từng tổ chức Đảng, văn bản cụ thể hóa nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm điều chỉnh hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên theo đúng quy định, trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… 

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP xem xét cho ý kiến Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở kế thừa quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa trước, tiếp thu quy chế làm việc mẫu theo quyết định số 168 tháng 12/2018 Ban Bí thư, Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa XI. 

“Việc nghiên cứu cho ý kiến về bố cục, nội dung văn kiện Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI sẽ góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trách nhiệm quyền hạn, mối quan hệ tập thể, từng chức danh cấp ủy được tăng cường, nhất là quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, đơn vị”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Cùng với đó, Hội nghị sẽ cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI.

Tam Bình

 
TIN MỚI