Thanh tra về công tác quản lý công chức, viên chức tại Kiên Giang

13/01/2021 - 10:39

PNO - Thanh tra Bộ Nội vụ quyết định thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang.

Sáng 13/1, Thanh tra Bộ Nội vụ phối hợp với chính quyền tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên là một các nội dung được thanh tra
"Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên là một trong các nội dung được thanh tra

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó. Cùng với đó là việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Được biết, thời kỳ được thanh tra trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2020.

Kim Ngân

 
TIN MỚI