Kết quả tìm kiếm cho "ep hoc sinh phai hoc"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Chúng ta đang lấy việc thi để ép học sinh phải học!

    Chúng ta đang lấy việc thi để ép học sinh phải học!

    09-08-2018 16:09:00

    Nếu nghĩ “có thi thì học sinh mới chịu học” thì chúng ta đang lấy việc thi để ép học sinh phải học, và xác định “học là để thi” chứ không phải “học để biết, để làm, để chung sống và để khẳng định mình”.