Nhân sự Đại hội Đảng XIII: không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài

30/01/2021 - 10:39

PNO - Hôm nay, 30/1, Đại hội XIII tiếp tục thảo luận công tác nhân sự. Tính từ chiều 28/1 đến nay, Đại hội đã dành 3 ngày cho công tác nhân sự.

Đủ thời gian để đại biểu nghiên cứu hồ sơ từng ứng cử viên

Theo ban tổ chức Đại hội, đây là khoảng thời gian phù hợp, đủ để các đại biểu nghiên cứu hồ sơ từng ứng viên để lựa chọn một cách chính xác. Sau khi bầu xong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng.

Theo quyết định của Đại hội chiều 28/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Trong ngày 29/1, các đại biểu nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử và các tài liệu liên quan.

Chiều 28/1, các đoàn tập trung thảo luận về danh sách đề cử, ứng cử và báo cáo về Tiểu ban nhân sự Đại hội. Từ báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã tiếp nhận, tổng hợp. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đoàn TPHCM thảo luận
Đoàn TPHCM thảo luận

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để Đoàn Chủ tịch họp xem xét từng trường hợp.

Không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân

Ngày 29/1, trả lời báo chí, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng ta được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết rất cao.

Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Công việc này đã được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao; bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó, nhất quán thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng”.

Quy trình nhân sự lần này được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh.

Ông cho biết, quan điểm của Đại hội là xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó đặc biệt coi trọng về chất lượng, hiệu quả; đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc..., nhưng cũng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Theo ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong danh sách các ứng viên ban chấp hành nhiệm kỳ mới, cũng đảm bảo tỷ lệ cơ cấu nữ, nhưng mỗi ứng viên đều phải dảm bảo đủ tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, phẩm chất.
Theo ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong danh sách ứng viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, cũng đảm bảo tỷ lệ cơ cấu nữ; để được chọn lựa vào danh sách này, mỗi ứng viên đều phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, phẩm chất.

"Đảng ta kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân” - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh - “Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; vừa có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Lựa chọn trường hợp “đặc biệt”: Đạt được sự thống nhất cao

Trước thềm khai mạc Đại hội XIII của Đảng vào chiều 22/1, trả lời báo chí, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15 đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách ứng viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội. Trong danh sách đề cử, Trung ương khóa XII đã giới thiệu một số Ủy viên Trung ương khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp "đặc biệt" tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII và danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII.

Nói rõ hơn về điều này, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Trường hợp "đặc biệt" được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới xuất phát từ tình hình thực tiễn và căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng và nhân dân, cũng như yêu cầu, đòi hỏi ở các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu của các cơ quan Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, tổng thể, theo quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan để lựa chọn một số nhân sự trường hợp "đặc biệt" cả tái ứng cử và giới thiệu lần đầu để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Nghi Anh

 
TIN MỚI