Người lao động sẽ có 19 ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2023

VIDEO 29/12/2022 - 13:08

Trong năm 2023 dự kiến có 19 ngày nghỉ lễ, tết, gồm 11 ngày nghỉ chính thức và những ngày nghỉ bù, nối dài do trùng vào cuối tuần.

Thu Hương - Minh An

CÁC KÊNH VIDEO