Má đi máy bay

27/08/2022 - 18:41

PNO - Má là nông dân. Tháng tư Dương lịch, xong ruộng nương, má tranh thủ mấy ngày rảnh rang việc đồng áng, tính đón xe vào thăm tôi. Nghe tin má vào Sài Gòn, mấy chị em tôi rù rì, chuyến này má vào lúc về phải cho má đi máy bay cho má biết.

 

 

0:000:00

 


 

Giọng đọc: Diễm Chi

Bài: Huyền Nga

 
TIN MỚI