Infographic: Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023

01/03/2023 - 14:38

PNO - Từ tháng 3/2023, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, đáng chú ý như: triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử, quản lý tiền công đức, tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động…

 

Minh Anh

 

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=