[Infographic] Chân dung 28 thành viên trong Chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính

08/04/2021 - 15:55

PNO - Chính phủ sau khi kiện toàn gồm 28 thành viên, do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 5 Phó thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Trưởng ngành.

 

Hoàng Triết

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=