Đề nghị kiểm điểm tổ chức, cá nhân sai phạm liên quan dự án Vũng Tàu Marina

21/11/2021 - 07:05

PNO - Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo kết luận thanh tra số 1838/TB-TTr.NV1 về việc thanh tra toàn diện dự án Bến thuyền Vũng Tàu Marina, TP.Vũng Tàu.

Theo kết luận Thanh tra, dự án bến thuyền du lịch trong Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu (Bến thuyền Vũng Tàu Marina) của Công ty CP Vũng Tàu Marina trong quá trình hình thành, triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến nay đã có nhiều sai phạm tồn tại mang tính liên tục trong nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Cụ thể, Công ty CP Vũng Tàu Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,7m2) và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất (thực tế sử dụng 1.745,5m2) đã san lấp mặt nước khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa để thực hiện mục tiêu “xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác”. Phần diện tích đất và đất mặt nước này chưa thể hiện trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Tại vị trí diện tích 7.093,78m2 đất được Ban Quản lý Khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty CP Vũng Tàu Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền như giấy chứng nhận đã được cấp mà đã dùng để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền đã qua sử dụng; hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện ca nô, tàu thuyền các loại. Sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ, du lịch; làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan… chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án vào nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không phù hợp tính chất Khu công nghiệp Đông Xuyên.

Về lĩnh vực đầu tư, Công ty CP Vũng Tàu Marina không tuân thủ nội dung giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các luật có liên quan…

Sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Hàng loại sai phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng
Hàng loại sai phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng tại dự án Bến thuyền Vũng Tàu Marina tồn tại mang tính liên tục trong nhiều năm nhưng chưa được xử lý

Xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp (đối với phần xây dựng trên diện tích 7.093,78m2 đất thực hiện dự án); xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (đối với phần xây dựng trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước).

Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; hạch toán các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế và giá trị tài sản cố định không đúng quy định pháp luật..

Bên cạnh đó, có cơ quan còn ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật như: Sở Giao thông Vận tải cấp các giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tạm thời, với mục đích sử dụng chính là Bến thuyền du lịch/bến hành khách, hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện chưa phù hợp theo quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa của Bộ Giao thông Vận tải.

Công tác phối hợp tham mưu của UBND TP.Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chưa đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, giữa các loại quy hoạch là không phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và quy hoạch.

Do đó, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, cấp thẩm quyền cần tiến hành xử lý các vi phạm tại dự án Bến thuyền du lịch đối với Công ty CP Vũng Tàu Marina.

Giao Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở GTVT, UBND TP.Vũng Tàu... tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân thiếu kiểm tra, giám sát các nội dung công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để sai sót như đã nêu trên tại Dự án Bến thuyền du lịch chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI