Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp xã

10/02/2022 - 22:32

PNO - TPHCM đề xuất thí điểm mở rộng đối tượng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp xã.

Ngày 10/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã làm việc với Thành ủy TPHCM và một số cơ quan liên quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đoàn công tác thăm Học viện Cán bộ TPHCM.
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tiếp đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm Học viện Cán bộ TPHCM

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nêu vấn đề cán bộ chủ chốt cấp xã nếu chưa được quy hoạch trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp ủy viên cấp huyện thì không đủ điều kiện tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo quy định. Vì vậy, TPHCM đề xuất Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho TP cơ chế tổ chức thí điểm mở rộng đối tượng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp xã (Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND).

TP cũng đề xuất Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh độ tuổi tham gia dự tuyển đào tạo Trung cấp lý luận chính trị theo hình thức không tập trung đối với nữ từ 28 tuổi, nam từ 30 tuổi trở lên để phù hợp với đặc thù, tính chất công việc của cán bộ tại TPHCM. Từ đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cán bộ đoàn thanh niên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa đã bộc lộ nhiều phẩm chất tốt đẹp cũng như những hạn chế, bất cập trong đội ngũ cán bộ và TP quan tâm nhất là bất cập về hệ thống chính trị, nhất là tại cơ sở. Theo ông Nguyễn Văn Nên, người cán bộ trong hệ thống chính trị phải có tâm thế, tư duy, thái độ thích ứng cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Ông Nguyễn Văn Nên tin tưởng với sự quan tâm đúng mức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với TP sẽ tạo chuyển biến mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học rất quan trọng trong đào tạo, vì vậy muốn đổi mới nội dung phải có chương trình nghiên cứu tốt. Và đây được coi là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Cán bộ TP – trở thành trung tâm nghiên cứu và có phối hợp tốt với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (cụ thể là Học viện Chính trị Khu vực II).

Tam Bình

 
TIN MỚI