Bế mạc Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

08/04/2021 - 16:58

PNO - Chiều 8/4, sau 12 ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

 

Quốc hội
Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV bế mạc chiều nay

Chiều 8/4, sau 12 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận rất cao. Quốc hội bày tỏ niềm tin những nhân sự mới này sẽ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, Quốc hội tin tưởng những nhân sự vừa được bầu, phê chuẩn sẽ nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm trước Quốc hội và nhân dân.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong kỳ họp, Quốc hội đã thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã cố gắng phấn đấu cao độ, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời Quốc hội cũng đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu của từng cơ quan. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết đã đưa ra kiến nghị thiết thực để các cơ quan nghiên cứu, tập trung triển khai thực hiện có chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Cuối bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, suốt chặng đường 5 năm qua, các vị đại biểu Quốc hội đã gắn bó mật thiết với cử tri, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh những vấn đề sát thực của cuộc sống. 

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tin tưởng, với những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua, Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Minh Quang

 
TIN MỚI