Bài học gia đình

PNO - Gia đình luôn tác động tới sự bình ổn, phát triển của cả xã hội, của đất nước. Và vì vậy, xã hội, đất nước và mỗi công dân phải có trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

 

0:000:00

 


 

Giọng đọc: Nhã Chân
Bài: Đậu Dung

 
TIN MỚI