Thông điệp tháng Ba

Thời sự 01-01-2020

Từ bản Tuyên ngôn về quyền của phụ nữ và công dân của Maria Olympe de Rouges lan tỏa ra thế giới, đến Việt Nam, phụ nữ khẳng định họ xứng đáng được tôn trọng và được trao quyền.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO