Về quê đi chợ là thấy hương vị tết

19/01/2023 - 11:53

PNO - Ngày cuối năm, nó hối hả đón xe về phụ má bán chợ tết. Chợ tết ngày cuối năm đủ những sắc màu, âm thanh đặc biệt.

 

 

0:000:00

 

 


Giọng đọc: Diễm Chi

Bài: Chúc Châu

Bài hát: Ngày tết quê em (NS: Từ Huy - CS: The Bells)

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEpodcastsvi /strCate=podcasts