Hai đêm trôi qua, vẫn chưa thể tiếp cận bé trai rơi xuống hố trụ bê tông sâu 35m

VIDEO 02/01/2023 - 09:07

Đã 2 đêm trôi qua nhưng đến giờ đội cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được bé trai gặp nạn. Cậu bé không còn tương tác với bên ngoài dù oxy vẫn được nạp liên tục vào bên trong cọc, với hy vọng duy trì sự sống cho bé.

Thu Hương - Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO