Tổng bí thư, Chủ tịch nước: "Hà Nội chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ"

12/10/2020 - 12:01

PNO - Ngày 12/10, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII chính thức khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự và chỉ đạo.

Đảng bộ TP. Hà Nội đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ qua

Phát biểu chỉ đạo, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Thủ đô Hà Nội có vị trí là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, luôn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó, nhiều việc chưa có tiền lệ. Nhưng với nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. 

"Những kết quả đạt được của Đảng bộ Thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước", Tổng bí thư nhận định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự, chỉ đạo tại Đại hội.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự, chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh những tiến bộ và thành tích đạt được, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng bộ Hà Nội còn không ít những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại như đã được nêu trong Báo cáo. Vì vậy Đại hội cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả, tiến bộ và những yếu kém, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm phát huy ưu điểm, quyết tâm sửa chữa, nhanh chóng khắc phục có kết quả các khuyết điểm, hạn chế; củng cố, tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của cán bộ, Đảng viên và nhân dân. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhận định, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động vào nhiều mặt của thế giới và trong nước, gây khủng hoảng nhiều mặt... nhưng đất nước ta vẫn vững vàng, vượt qua mọi trở ngại, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. 

"Như tôi đã nhiều lần khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Hà Nội cũng chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra với Hà Nội cũng không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Do đó, Hà Nội phải vừa phát huy bề dày truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động nguồn lực tổng hợp và nhất là niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Các đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành làm lễ chào cờ.
Các đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội tiến hành làm lễ chào cờ

Phấn đấu GRDP đầu người đạt từ 8.300-8.500 USD

Trước đó, tại Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI cho thấy, Thành ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).

Tại báo cáo này cũng nêu rõ 7 nhóm hạn chế, yếu kém chủ yếu trên các lĩnh vực và 5 bài học kinh nghiệm cần khắc phục. Một số hạn chế được chỉ ra là: Lĩnh vực phát triển kinh tế chưa tạo được các "đột phá lớn" và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông vẫn còn hạn chế. Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vị thế Thủ đô. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn chưa cao; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cá biệt có Đảng viên "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm, kỷ luật...

Đặt ra mục tiêu, tầm nhìn trong những năm tới được xác định theo 3 mốc thời gian, đó là đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại"; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.  

An Vũ

 
TIN MỚI